W paźdierniku 2015 roku powstała w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim  lokalna Akademia Cisco.
CISCO  jest   największym na świecie producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych i zarazem ośrodkiem szkolącym w zakresie sieci komputerowych.
Fakt ten  stwarza ogromne możliwości rozwojowe  uczniów naszej szkoły i zwiększa ich szanse na rynku pracy.

W ramach Lokalnej Akademii  Cisco prowadzone będą w szkole kursy :

IT Essentials – którego tematyka  obejmuje:
Sprzęt i oprogramowanie komputerów
- Warunki i procedury bezpiecznej pracy oraz wykorzystywane narzędzia
- Komponenty komputera typu desktop
- Montaż komputera typu desktop – krok po kroku
- Konserwację i usuwanie usterek komputera
- Podstawy systemów operacyjnych
- Komponenty komputera typu laptop
- Montaż komputera typu laptop – krok po kroku
- Drukarki i skanery wprowadzenie
- Instalację i konfigurację drukarek i skanerów
- Konserwację i usuwanie usterek drukarek i skanerów
- Podstawy sieci komputerowych
- Konfigurację kart sieciowych i modemów
- Rozwiązywanie problemów z siecią
- Bezpieczeństwo komputera – opis zagrożeń i procedur identyfikacji
- Popularne techniki konserwacji profilaktycznej zabezpieczeń
- Umiejętności komunikacyjne i profesjonalne zachowanie

CCNA Discovery – którego tematyka  obejmuje:
Sieci dla domu i małych przedsiębiorstw
- Wstęp do komputerów i aplikacji
- Oprogramowanie komputerów osobistych
- Podłączenie do sieci
- Połączenie z Internetem z wykorzystaniem dostawcy usług internetowych
- Adresacja sieciowa
- Usługi sieciowe
- Technologie bezprzewodowe
- Podstawy zabezpieczeń
- Rozwiązywanie problemów z siecią
Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla dostawcy usług internetowych
– Internet i jego zastosowanie
– Dostawca usług internetowych (ISP) - wsparcie techniczne
– Planowanie modernizacji sieci
 Planowanie struktury adresacji
 Konfiguracja routera ISR
 Routing
– Usługi ISP
– Odpowiedzialność ISP
Wstęp do routingu i przełączania
– Sieci w przedsiębiorstwie
– Infrastruktura sieciowa w przedsiębiorstwie
– Adresowanie
– Routing
– Łącza WAN
 Przełączenie
– Filtrowanie ruchu za pomocą list kontroli dostępu (ACL)
– Rozwiązywanie problemów w sieciach
Projektowanie i wsparcie dla sieci
– Koncepcje projektowania sieci
– Zbieranie informacji o klientach
– Wpływ aplikacji na projektowanie sieci
– Projektowanie adresacji
– Tworzenie projektu sieci
– Budowanie i testowanie sieci
– Wybór sprzętu i planowanie instalacji

CCNA Exploration  – którego tematyka  obejmuje:
Podstawy sieci
– Życie, nauka, praca i rozrywka w sieciowym świecie
– Komunikacja w sieci
– Protokoły warstwy aplikacji
– Protokoły warstwy transportowej
– Protokoły warstwy  sieci u i podstawy  routingu
– Adresacja sieci – IPv4
– Warstwa łącza danych modelu OSI
– Warstwa fizyczna modelu OSI
– Ethernet - przykładowe technologie LAN
– Planowanie i okablowanie sieci
– Konfiguracja i testowanie sieci
Protokoły routingu
– Wstęp do routingu i przekierowania pakietów
– Trasy statyczne
– Wstęp do dynamicznego routingu
– Protokół routingu oparte na wektorze odległości
– RIPv1
– Bezklasowe protokoły routingu, VLSM, CIDR
– RIPv2
– Tablica routingu – szczegółowe omówienie
– EIGRP
– Protokół routingu oparte na stanie łącza
– OSPF
Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe
– Ethernet - przegląd
– Koncepcje przełączania
– Oprogramowanie Cisco IOS, Protokół Cisco 
– Przełącznik 
– Projekt sieci kampusowej 
– Podstawowa konfiguracja przełącznika 
– VLAN i telefonia IP 
– Szybki protokół drzewa opinającego (RSTP) 
– Trunking i protokół trunkingowy dla VLAN 
– Routing pomiędzy sieciami VLAN 
– Sieci bezprzewodowe i mobilność 
– Sieć kampusowa

Sieci WAN
– Zarządzanie ruchem – Listy kontroli dostępu (ACL)
– Adresowanie, NAT, DHCP, podstawy IPv6
– Bezpieczeństwo
– Wstęp do  sieci WAN
– Urządzenia i połączenia sieci WAN – CSU, modemy kablowe, modemy DSL
– Połączenie z siecią WAN – Linie dzierżawione, kablowe, DSL
– Protokół PPP oraz PPPoE
– Frame Relay
– Rozważania na temat jakości usług - QoS
– Tunelowanie i podstawy wirtualnych sieci prywatnych (VPN)
– Sieci konwergentne

Założyciel i instruktor szkolnej akademii CISCO:
Andrzej Dobranowski  ( IT Essentials, CCNA Discovery, CCNA Exploration )