Drukuj

Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Opolu

     W miniony piątek w naszej szkole odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Opolu panem Maciejem Kendrą. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych PT i BS Is .Podczas prelekcji poruszone zostały kwestie odpowiedzialności karnej nieletnich w związku z czynami karalnymi, demoralizacją (min. naruszanie zasad współżycia społecznego, używaniem alkoholu, narkotyków), zagrożeniami ze strony Internetu oraz ich bezpieczeństwo na co dzień. Spotkanie miało charakter profilaktyczno – wychowawczy, a jego głównym celem było doskonalenie umiejętności społecznych i podkreślanie roli asertywności w życiu młodego człowieka.