Drukuj

planSłuchacze IIO i IIIO Liceum dla Dorosłych z siedzibą w Dobrzeniu Małym.

Przypomina się, że sesja egzaminacyjna kończy się 10 stycznia 2019 (czwartek).

W szczególnych przypadkach- konsultcja z nauczycielem przedmiotu.

Plan zajęć na kolejne semestry (IV i VI) - do odbioru w sekretariacie szkoły albo tutaj.

Pierwsze zajęcia - 18 i 19  stycznia 2019

ZAPRASZAMY