Drukuj

Udział uczniów w projekcie ,,Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”.

W tym roku szkolnym kilkunastu uczniów technikum, wzięło już udział w miesięcznych stażach zawodowych. Informatycy i logistycy mogli wzbogacić swą wiedzę teoretyczną o praktykę. Staże realizowane są w nowoczesnych i inowacyjnych firmach: IT-desk, Sprinter, Stora Enso, Elektrotek, Adapt-system, Kelvion, Kano, Piomar. Wszyscy uczniowie są zadowoleni z czasu, jaki spędzili na stażach. Ta praktyczna forma nauki przedmiotów zawodowych na pewno dobrze przygotuje ich do wejścia na rynek pracy.