rekrutacja

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020.

List  MEN do rodziców 

List Opolskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty

Szkoły mieszczące się w budynku w Dobrzeniu Małym są częścią Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do następujących  typów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych:

1. Publiczne Liecum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - siedziba w Dobrzeniu Wielkim - kliknij;

2. Publiczne Technikum - technik informatyk oraz technik logistyk;

3. Branżowa Szkoła I-go stopnia - klasy wielozawodowe;

4. Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - forma zaoczna ( po ukończonej Zasadniczej Szkole Zawodowej)

Dokladne informacje- wkrótce w zakładkach poszcególnych typów szkół.

ZAPRASZAMY