WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!

 24 i 29 października 2019r. w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego Technikum i Branżowej Szkoły. Do głosowania przystąpiło łącznie 151 uczniów. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Komisja wyborcza w składzie: Alicja Kasprzyk, Karolina Kokot, Natalia Pampuch, Paweł Pampuch, Wojciech Kotula czuwała nad właściwym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Anna Świtoń.

Po podliczeniu głosów ogłoszono skład nowego Samorządu Uczniowskiego :

PUBLICZNE TECHNIKUM:

  1. Przewodniczący: AMANDA SKOWRONEK
  2. Z-ca przewodniczącego: KAROLINA KOKOT
  3. Sekretarz: ARKADIUSZ NICKOWSKI

Członkowie samorządu: Wiktoria Sobiech, Alicja Kasprzyk, Maksymilian Stiller, Sebastian Krawczyk, Daniel Warzecha

BRANŻOWA SZKOŁA

  1. Przewodniczący: KACPER INDYK
  2. Z-ca przewodniczącego: NATALIA PAMPUCH
  3. Sekretarz: ANNA PAWOLLEK

 Członkowie samorządu: Magdalena Krupa, Dominika Rypień, Wojciech Kotula, Paweł Pampuch

 Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.