Drukuj

EWAKUACJA!!!

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, 14 listopada br. została przeprowadzona próbna ewakuacja. O godzinie 9.55 rozległ się 30 sekundowy dźwięk dzwonka – sygnał do ewakuacji. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły, udając się na miejsce zbiórki ewakuowanych - boisko szkolne.

Ewakuacja została zorganizowana przy współpracy z OSP w Dobrzeniu Małym. W tym dniu uczniowie mieli również okazję zapoznać się z rodzajem i działaniem sprzętu gaśniczego oraz zasadami gaszenia pożarów.

Anna Świtoń