Uwaga - Komunikat

Informujemy, że ze względu duże zagrożenie epidemiczne od 26 października 2020r. na okres dwóch tygodni zawieszone zostają wszystkie zajęcia stacjonarne. Wszyscy uczniowie Publicznego Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Dobrzeniu Małym przechodzą na nauczanie zdalne. Dotyczy to również słuchaczy Liceum dla Dorosłych.

W tym okresie uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne