Drukuj

Szanowni Państwo/ Rodzice/Opiekunowie

W związku z decyzją Rządu RP ogłoszoną przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od dnia 9 do 29 listopada 2020r. zajęcia lekcyjne dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, odbywać będą się zdalnie, zgodnie z planem, a wszelkie zmiany w ich rozkładzie zamieszczane będą w e-dzienniku.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zachęcamy wszystkich uczniów, a szczególnie uczniów klas kończących się egzaminami – maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie do korzystania z konsultacji indywidualnych lub grupowych, prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów.

                                                                                   Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich

Dyrekcja Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim