Drukuj

Szanowni Państwo,

w związku decyzją MEiN o powrocie uczniów klas 1-3 od 18 stycznia 2021r do nauki stacjonarnej oraz opublikowanymi przez MEiN, MZ i GIS wytycznymi zostały zaktualizowane PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM.

Opublikowane na stronie MEiN wytyczne opierają się na już znanych zapisach np. z września 2020 r., a opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Proszę wszystkich Państwa do zapoznanie się z aktualizacją Procedur.

Zgodnie z podjętymi decyzjami od 18 stycznia 2021r.

Uwaga zmiana! Dzień 18.01.2021r. jako dzień wolny od nauki dla uczniów Publicznego Technikum zostaje zawieszony. Wszystkich uczniów , poza przystępującymi do egzaminu zawodowego, obejmuje nauczanie zdalne.

Wszystkie zajęcia - te prowadzone stacjonarnie oraz te prowadzone zdalnie, odbywać się będą zgodnie z planem, a ewentualne zmiany zamieszane będą w edzienniku. 
Świetlica szkolna czynna będzie dla dzieci w godzinach od 6:30 do 16:00.

Przypominamy!

Dla uczniów pracujących w trybie stacjonarnym istnieje możliwość korzystania z obiadów.  

O wszelkich zmianach, nowych regulaminach i procedurach informować będziemy Państwa na bieżąco Państwa poprzez edziennik.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja ZS w Dobrzeniu Wielkim