Drukuj

Uwaga Maturzyści!

Przypominam:

 Wszystkie ważne informacje dotyczące procedur, organizacji, informatorów , wymagań egzaminacyjnych znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informatory-egzaminy-2021

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Zmian w deklaracjach maturalnych można dokonać w sekretariacie szkoły w Dobrzeniu Wielkim,

w godzinach od 8:00-15:00.

 Małgorzata Świderska 
- wicedyrektor ZS