Biblioteka czynna 

Poniedziałki   od godziny   9:30  do 11:30
Środy od godziny   9:30  do 10:30
Piątki od godziny 15:15  do 16:15

Więcej informacji na stronie głownej biblioteki

ksiazka

www.biblioteka.zsdobrzenwielki.pl