Biblioteka czynna 

Poniedziałki   od godziny   7:30 do 9:30
Czwartki od godziny   7:30  do 9:30
Piątki od godziny 15:15  do 16:15

Więcej informacji na stronie głownej biblioteki

ksiazka

www.biblioteka.zsdobrzenwielki.pl