Kalendarium

Roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019r.

2.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31.10.2019 r.

2-3.01.2020 r.

09-10.01.2020 r. TECHNIKUM

4-6.05.2020 r. TECHNIKUM

12.06.2020 r.

23.06.2020 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.-31.12.2019 r.

4.

Koniec I semestru

10.01.2020 r.

5.

Ferie zimowe

10-23.02.2020 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14.04.2020 r.

7.

Egzamin zawodowy składany w OKE Wrocław

09.01.2020 r. cz. praktyczna

10.01.2020 r. cz. pisemna

22.06.2020 r. cz. praktyczna 23.06.2020 r. cz. pisemna

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.06.2020 r.

9.

Ferie letnie

29.06-31.08.2020 r.

10.

Terminy spotkań z rodzicami

11.09.2019; 23.10.2019; 11.12.2019;

22.01.202.; 18.03.2020; 21.05.2020

11.

Matura

04 – 22.05.2020 r.

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Godzina

Dzień tygodnia

Miejsce (DM/DW)

1.

Babicka Anna

1440 - 1600

wtorek

DW

2.

Czubat Adam

1500 - 1545

Poniedziałek

DW

3.

Dobranowski Andrzej

1405 - 1450

Środa

DM

4.

Draguć Jarosław

750- 835

Poniedziałek

DM

5.

Dziuba Jacek

1405 -1500

Poniedziałek

DW

6.

Gołębiowski Marek

1400 -1500

Wtorek

DW

7.

Gonsior Martyna

1405 -1450

Poniedziałek

DM

8.

Grabowska Mirosława

1500 -1545

Wtorek

DW

9.

Hume Marcin

1415 -1500

Piątek

DW

10.

Jaźwińska Gabriela

1410 - 1455

Poniedziałek

DW

11.

Jendraszczyk Jacek

1500 - 1545

Wtorek

DW

12.

Jonczyk Beata

705 -745

Piątek

DW

13.

Kansy-Budzicz Jolanta

700 -745

Poniedziałek

DM

14.

Kostyk Beata

1405 -1450

Czwartek

DM

15.

Król Kazimierz

1550 - 1635

Wtorek

DM

16.

Kurek Rafał

1500 - 1545

Środa

DM

17.

Kuśnierz Anna

1405 -1450

Środa

DM

18.

Lachowicz Marta

1320 - 1405

Piątek

DW

19.

Majchrak Lidia

1500 -1545

Piątek

DW

20.

Misiurska Agnieszka

1500 -1545

Piątek

DW

21.

Partykowski Roman

1500

Czwartek

DW

22.

Pawelec Anna

700 -745

Poniedziałek

DM

23.

Piętka Wanda

730-830

Wtorek

DM

24.

Raczyński Piotr

1230 - 1315

Piątek

DM

25.

Sieczka Barbara

1410 -1455

Piątek

DM

26.

Świderska Małgorzata

700 -750

Środa

DM

27.

Świtała Anna

1500 -1545

Wtorek

Czwartek

DM

DW

28.

Świtoń Anna

1500 -1545

Poniedziałek

DM

29.

Worobiec Bożena

700 -750

Czwartek

DM

30.

Wosz – Łoba Irena

710 -750

Wtorek

DW

 

Przydział wychowawstw na rok szkolny 2019/2020

Klasa

Wychowawca

1TP

mgr Anna Świtała

1TG

mgr Anna Pawelec

2T

mgr Anna Świtoń

3T

mgr Bożena Worobiec

4T

mgr Anna Kuśnierz

I BSP

mgr Martyna Gonsior

I BSG

mgr Piotr Raczyński

II A

mgr Jolanta Kansy - Budzicz

IIIAB

mgr Jarosław Draguć

 Godziny zajęć lekcyjnych

Lekcja

Godziny

1.

750 – 835

2.

840 – 925

3.

935 – 1020

4.

1030 – 1115

5.

1125 – 1210

6.

1230 – 1315

7.

1320 – 1405

8.

1410 – 1455

9.

1500 – 1545

BIBLIOTEKA

PONIEDZIAŁEK

845 – 1045

CZWARTEK

800- 1000

 


PIELĘGNIARKA Urszula Nowainska

PONIEDZIAŁEK

7:00 – 10:30

 

PSYCHOLOG  Katarzyna Niepołońska- Ilnicka

PONIEDZIAŁEK

7:00 – 13:30

 

Pedagog szkolny, DORADCA ZAWODOWY  Marcin Hume

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

750 – 950 DW

1000 – 1220 DM

6 wspomaganie DW

750  - 1200 DM

1230 – 1405 (nauczanie indywidualne/2 tygodnie)

750 – 935 DW

3. wspomaganie DW

1020 – 1120 DW

1125 – 1405 DM

750 – 835 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

2. wspomaganie

3. wspomaganie

4. wspomaganie

1115 – 1230 DW

1230 – 1315 DW

7. zajęcia korekcyjne

8. zajęcia korekcyjne

1045 – 1215 DM

6. wspomaganie

1315 – 1415 DW

1415 – 1500 DW konsultacje