Kalendarium

Roku szkolnego 2020/2021

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020r.

2.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dla całego ZS w Dobrzeniu Wielkim

12,13.11.2020 r.

04,05.01.2021 r. 

04.06. 2021 r.

12.01.2021 r. Technikum

4-6.05.2021 r. Technikum

22.06.2021 r. Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2020 r.

4.

Koniec I semestru

11.01.2021 r.

5.

Ferie zimowe

18-29.01.2021 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

01-06.04. 2021r.

7.

Egzamin zawodowy składany w OKE Wrocław

Podstawa programowa 2017

11.01.2021 r. ,13.01-19.02.2021r. cz. praktyczna

12.01.2021 r. cz. pisemna

Podstawa programowa 2017

22.06.2020 r. cz. pisemna

21.06.2021 r., 23.06 – 08.07 2021 r. cz. praktyczna

Podstawa programowa 2019

08-12.06.2021 cz. pisemna

07.06.2021, 11-21.06.2021 r. cz. praktyczna

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

30.04.2021 r. klasy maturalne

25.06.2021 r.

9.

Ferie letnie

28.06-31.08.2021 r.

10.

Terminy spotkań z rodzicami

09-11.09.2020; 21.10.2020; 16.12.2020;

13.01.2021.; 17.03.2021; 19.05.2021

11.

Matura

04 – 22.05.2021 r.

 

Przydział wychowawst w Technikum i Szkole Branżowej I Stopnia
w roku szkolnym 2020/2021

KLASA

WYCHOWACA

ZASTĘPCA WYCHOWAWCY

1BS

p. Barbara Sieczka

p. Barbara Baucz - Malij

2BSp

p. Martyna Gonsior

Ks. Rafał Kurek

2BSg

p. Beata Kostyk

p. Piotr Raczyński

3BS

p. Jolanta Kansy – Budzicz

p. Jacek Dziuba

1T

p. Anna Kuśnierz

p. Kazimierz Król

2Tp

p. Anna Świtała

p. Marcin Hume

2Tg

p. Anna Pawelec

p. Andrzej Dobranowski

3T

p. Anna Świtoń

p. Roman Partykowski

4T

p. Bożena Worobiec

p. Marek Gołębiowski

Godziny zajęć lekcyjnych

Lekcja

Godziny

1.

750 – 835

2.

840 – 925

3.

935 – 1020

4.

1030 – 1115

5.

1125 – 1210

6.

1230 – 1315

7.

1320 – 1405

8.

1410 – 1455

9.

1500 – 1545

         10          1550 – 1635

BIBLIOTEKA

PONIEDZIAŁEK

1400 – 1500

CZWARTEK 930- 1245
PIĄTEK 1515 – 1615

 

 

PIELĘGNIARKA Urszula Nowainska

PONIEDZIAŁEK

7:00 – 10:30

 

PSYCHOLOG  Katarzyna Niepołońska- Ilnicka

PONIEDZIAŁEK

 –