Od 01 września 2002 roku w ramach Zespołu Szkół reaktywowanoPubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Siedzibę swoją ma w Dobrzeniu Małym. Uczniowie ZSZ uczą się w budynku po Szkole Podstawowej.

Historia Szkoły Podstawowej sięga roku.1869. Naukę rozpoczęło wówczas 70 uczniów.

W 1927 roku w trzech klasach uczyło się już 141 dzieci. W roku 1929 budynek szkolny został rozbudowany i wzbogacił się o nowe sale lekcyjne. W czasie zawieruchy wojennej budynek uległ zniszczeniu. Po wojnie, w odbudowanej przez mieszkańców szkole 1 września 1948 roku naukę rozpoczęło 138 uczniów. W roku 1965 budynek zmienił swój wygląd. Z budynku parterowego stał się budynkiem piętrowym, a w roku następnym, w wyniku przeprowadzonej reformy szkolnej, szkoła stała się szkołą ośmioletnią. Mury szkoły od momentu jej powołania aż do likwidacji opuściło ponad 5 tysięcy uczniów.
Budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej objęli we władanie uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Ogromne zasługi w działalności szkoły miała nieżyjąca pierwsza dyrektor szkoły mgr Danuta Knobloch. Wspaniały nauczyciel i wychowawca. Zawsze uśmiechnięta, pełna optymizmu szkołę traktowała jak swój drugi dom. Cieszyła się wielkim autorytetem wśród uczniów, rodziców, współpracowników. W pamięci na zawsze pozostanie jako człowiek wielkiego serca zaangażowany w sprawy uczniów i nauczycieli. Dzięki Jej zaangażowaniu budynek szkolny został przebudowany. Powstały pięknie wyposażone sale dydaktyczne, w których uczy się młodzież z okolicznych miejscowości, spełniając oczekiwania środowiska na zapotrzebowanie specjalistów w różnych dziedzinach  

Przygotowujemy przyszłych sprzedawców, murarzy, malarzy – tapeciarzy, kucharzy małej gastronomii, cukierników, fryzjerów, mechaników samochodowych, monterów instalacji sanitarnych. W czerwcu 2004 roku szkolne mury opuścili pierwsi absolwenci: 25 osób: 11- malarzy- tapeciarzy,12- sprzedawców, 2 - kucharzy małej gastronomii.

W następnych latach wzrasta liczba uczniów i absolwentów.
2004/2005 - 64 uczniow
2005/2006 - 71 uczniów
2006/2007 - 74 uczniów
2007/2008 - 76 uczniów
2008/2009 - 69 uczniów
2009/2010 - 81 uczniów
2010/2011 - 69 uczniów
2011/2012 - 62 uczniów
2012/2013 - 53 uczniów
2013/2014 - 41 uczniów
2014/2015 - 56 uczniów
2015/2016 - 37 uczniów
2016/2017 - 30 uczniów
RAZEM 808 ABSOLWENTÓW (do roku szkolnego 2016/2017)pobierz
Absolwenci ZSZ w Dobrzeniu Małym z powodzeniem zdają egzaminy zewnętrzne przed Komisjami Izb Rzemieślniczych lub OKE Wrocław.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań uczestnicząc w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. Po spełnieniu przewidzianych regulaminem wymogów mogą się ubiegać o stypendium naukowe lub socjalne.
Od 1 września 2004 r. do 31. sierpnia 2013, uczniowie naszej szkoły po zakończeniu nauki mogli kontynuować naukę w funkcjonującymDwuletnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (naturalnie wygasło w roku szkolnym 2012/2013) oraz wTrzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, które nadal funkcjonuje.
W roku szkolnym 2005/2006 naukę w Liceum Uzupełniającym zakończyło 40 słuchaczy, a w następnych:
2006/2007- 70
2007/2008 - 34
2008/2009 - 40
2009/2010 - 18
2010/2011 - 17
2011/2012 - 19
2012/2013 - 12
2014/2015 - 11
2015/2016 - 11
2016/2017  -  9

 


Nauczyciele i uczniowie ściśle współpracują ze środowiskiem lokalnym. Współpraca polega nie tylko na realizacji praktyk w tutejszych zakładach rzemieślniczych i punktach usługowych, ale także na wspólnej zabawie na corocznych imprezach organizowanych przez sołectwo i Gminę, np. festynie rodzinnym, zawodach rekreacyjnych.
W karty historii Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim stała się data 1 września 2015 - nabór do kolejnego typu szkoły -Publiczne Technikum z siedzibą w Dobrzeniu Mały .Naboru dokonano w dwóch zawodach : technik informatyk oraz technik logistyk.
 
szkola1966 do dzis

Budynek szkoły po roku 1965