Plan zajęć dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych rok szkolny 2018/2019 semestr IV

Oddział „IIO” opiekun: mgr Małgorzata Szlapa 

pobierz

Plan zajęć dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych rok szkolny 2018/2019 semestr VI

Oddział „IIIO” opiekun: mgr Irena Wosz - Łoba

pobierz - zajęcia zakończono