Plan lekcji obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

klasa I-sze i III-cie - zmiana od 5.02.2018

klasy II- gie i III-cie - zmiana od 5.02.2018

Szanowni słuchacze!!!

Plan zajęć dla poszczególych grup znajduje się w zakładce Liceum Ogólnokszałcące- Organizacja Roku Szkolnego

Życzymy udanego roku szkolnego!