Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

W bieżącym roku uczniowie są objęci ubezpieczeniem grupowym NNW w firmie Allianz.

Ogólne warunki ubezpieczenia
Ubezpiecznie w ramach zajęć w szkolnych klubach sportowych
Zgłoszenie roszczenia
Ubezpieczenie NNW