Zastępstwa 22 stycznia 2019 (wtorek)

lekcja

nauczyciel nieobecny

przedmiot

klasa

nauczyciel zastępujący

Uwagi

1

B. Kostyk

przedmioty zawodowe

3T

zajęcia zawieszone

2

2T

A. Dobranowski – całość

4

1T

A. Pawelec – za 7 lekcję

5

1T

A. Pawelec – za 6 lekcję

6

3T

zaj. zawieszone

6

J. Draguć

WF

IA

A. Świtoń – EDB- za 8 lekcję

7

IA

zajęcia zawieszone