Zastępstwa 20 stycznia 2020 (poniedziałek)

lekcja

nauczyciel nieobecny

przedmiot

klasa

nauczyciel zastępujący

Uwagi

3

B.Sieczka

matematyka

1BSp

Uczniowie uczestniczą w spotkaniu z policjantem.

4

matematyka

1BSp

B.Kostyk ( przeds.)

5

matematyka r.

3T

Grupa zwolniona

6

matematyka r.

3T

Grupa zwolniona

7

matematyka

3T

Klasa zwolniona

8

matematyka

1BSg

A.Świtoń (edb)