Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich

Członkowie Samorządu Uczniowskiego PT – Karolina Kokot i Arkadiusz Nickowski wraz z opiekunem p. Anną Świtoń uczestniczyli w zorganizowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży RP przy MEN oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. W Konferencji wzięło udział osiemdziesięciu przedstawicieli samorządów szkolnych z województwa opolskiego.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz analizy obecnego funkcjonowania SU w Polsce.

kartka8marca

Kampania edukacyjna NFZ na temat koronawirusa

Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przekazuje materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki koronawirusa oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Prosimy o zapoznanie się z treścią oraz rozpropagowanie dołączonego plakatu informacyjnego, filmem oraz śledzenie treści strony internetowej opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

 srebrna tarcza

 Wielki sukces

dobrzeńskiego liceum i technikum!

brazowa tarcza 

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi wynikami Rankingu! Brawa dla najlepszych! Wielki sukces dobrzeńskiego liceum i technikum! Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce! Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 to: Uniwersyteckie LO w Toruniu (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum).

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 został przygotowany przez Perspektywy już po raz dwudziesty drugi. Wśród najlepszych szkól w Polsce znalazło się nasze Liceum Ogólnokształcące i Technikum:
• Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim zajęło 6 miejsce w województwie i 304 w kraju (srebrna tarcza)
• Publiczne Technikum w Dobrzeniu Małym - 21 w województwie i 445 w kraju (brązowa tarcza).
W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników.
Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.
Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Zapraszamy na strony:
www.licea.perspektywy.pl
www.technika.perspektywy.pl
www.opowiecie.info/liceum-w-dobrzeniu-wielkim-srebrna-szkola-2020

„Odwiedziny Firmy logistycznej GEIS w Dobrzeniu Małym"

"Rwolucja 4.0” była tematem wykładu przeprowadzonego przez Pana Mariusza Cierluka z firmy GEIS Polska w naszej szkole. Uczniowie mogli się dowiedzieć jakie rewolucje technologiczne są już za nami, w jakiej obecnie uczestniczymy i jakie prognozy są na przyszłość. Firma GEIS jest firmą logistyczną znaną w całej Europie, która postanowiła wesprzeć szkołę poprzez ufundowanie sprzętu logistycznego do naszej pracowni. Dzięki firmie GEIS w naszym Centrum Logistycznym znalazły się między innymi modele wózków widłowych z firmy Yale, regały magazynowe, a dodatkowo firma GEIS zasponsorowała oryginalny, nowy wózek paletowy z firmy Emtor."

 

"Moja e-książka" - projekt czytelniczo-informatyczny podsumowano

Jury w składzie : Sabina Lazik-Wodarz -przewodnicząca, Andrzej Dobranowski i Piotr Raczyński postanowiło wyróżnić pracę Mateusza Tarary -ucznia klasy 1T. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody. To kolejna inicjatywa Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole.

 
 

„Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe” – relacja z konkursu

    6 grudnia i 13 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy dla uczniów klas pierwszych Szkoły Branżowej i Technikum pod nazwą „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. Konkurs sprawdzał umiejętności z zakresu historii i zwyczajów świątecznych w Polsce i w innych krajach. Uczniowie musieli wykazać się również znajomością ortografii. Należało poprawić życzenia świąteczne, które zawierały mnóstwo błędów ortograficznych. Jednym ze zmagań konkursowych było również ułożenie przez uczniów przepisu na rodzinną potrawę świąteczną. Nad przebiegiem konkursu czuwał ks. Rafał Kurek. Konkurs przeprowadziła Pani Sabina Lazik-Wodarz – nauczyciel bibliotekarz. Drużyny na zakończenie konkursu zostały poczęstowane słodkimi łakociami od św. Mikołaja a zwycięska drużyna otrzymała oceny celujące z religii . To kolejna inicjatywa Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole.