nonaAwans chłopców do półfinału wojewódzkiego- GRATULUJEMY!!!

20 września  2016 w Prószkowie odbyły się zawody piłki nożnej

11-osobowej chłopców (Licealiada – finał powiatu). Nasza drużyna spisała się bardzo dobrze zajmując II miejsce w turnieju, tym samym uzyskując awans do półfinału wojewódzkiego.

więcej oraz zdjęcie

aktivW dniach 12.09. - 16.09.2016r. w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Europejski Tydzień Sportu.

Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została rozpoczęta w 2015r., a prowadzona jest pod hasłem #BeActive.

Wydarzenie to dedykowane jest wszystkim obywatelom, bez jakichkolwiek barier.

Koordynatorem tegorocznej edycji jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

więcej oraz zobacz

wolontariatDobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie.

                                                               DAG HAMMARSKJOLD

Uczniowie Publicznego Technikum oraz Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nastawieni są na dobro.

W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzono zbiórkę rzeczy koniecznych dla podopiecznych Domu Dziecka w Opolu.

Oprócz ubrań zebrano wiele przyborów szkolnych oraz zabawek. Małą rzeczą można sprawić wiele radości.

Czekamy na następne akcję

zobacz

wywiadwka15 września 2016 (czwartek)  zapraszmy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych naszych uczniów na pierwsze spotkanie z Dyrekcją oraz Gronem Pedagogicznym.

Godzina oraz wykaz sal

 

 

sukcesUczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym - osiągają najlepsze wyniki na egzaminach zewnętrznych !!!

Uczniowie przystępowali  do egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy w części pisemnej i ustnej  składane były  przed komisją OKE Wrocław.

Te same egzaminy z kwalifikacji A.18; M.18; T.06 zdają uczniowe technikum (technik handlowiec, technik księgarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych) - jako jeden z dwóch lub trzech kwalifikacji

Egzamin – wszystkie kwalifikacje (A.18; M.18; T.06)

L.p. INFORMACJA szkoła powiat województwo OKE CKE
1 przystąpiło 8 28 524 1572

brak danych

2 zdało 6 20 297 1013
3 zdawalność 75% 71,4% 55,7% 64,4%

 GRATULUJEMY 

Czekamy na wyniki z egzaminów składanych przed komisją Izby Rzemieślniczej. Jesteśmy przekonani, że pozostałych 29 absolwentów zda egzamin w 100%-ach.

wspieramyPROSZĘ ZOBACZYĆ  I POCZYTAĆ - STYPENDIA !!!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza w dniach od 12 do 30 września br. nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy:

- w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;
- w roku szkolnym 2015/2016 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
- pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2015 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto) – świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ nie wlicza się do dochodu.

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskieghttp://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15560 oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, pokój 615; 45-082 Opole

Szczegółowych informacji udziela:
Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 54 16 505, 77 54 16 536, 77 54 16 500

koszykwkaMłody człowieku!!!

Jeżeli KOSZYKÓWKA jest twoim ulubionym sportem, to mamy dla Ciebie wspaniałą ofertę!!!

Zajęcia z tej dyscypliny sportowej, prowadzone przez instruktorów  - skorzystaj - jedyna okazja.

więcej

dzwonekIm więcej wiedzy posiądziemy teraz, tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości"

1 września 2016 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po wakacjach wróciliśmy wypoczęci i gotowi do podejmowania kolejnych wyzwań.

Witamy serdecznie 49 nowych uczniów ZSZ i PT oraz 30 w LOD.

Bądźmy pełni radości i czerpmy energię do pracy z wakacyjnych przygód. Wszystkim życzymy pomyślności i sukcesów.

facebook