Dlaczego nasza szkoła?

Kameralny charakter sprawia, że uczniowie czują się u nas bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty. Dysponujemy pieknym budynkiem szkolnym i bogatą bazą edukacyjną

Zakończenie roku szkolnego

W piątek 25 czerwca o godzinie 8.00 zapraszamy uczniów Publicznego Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, na spotkania z wychowawcami klas, podczas których zostaną rozdane świadectwa. 

Przydział sal na spotkania z wychowawcami

KLASA

WYCHOWACA

Sala

1BS

Barbara Sieczka

2

2BSp

Martyna Gonsior

4

2BSg

Beata Kostyk

3

3BS

Jolanta Kansy – Budzicz

11

1T

Anna Kuśnierz

7

2Tp

Anna Świtała

1

2Tg

Anna Pawelec

12

3T

Anna Świtoń

5

Biblioteka ZS w Dobrzeniu Wielkim
Uczniów zainteresowanych sprzedażą swoich podręczników zapraszam do holu głównego przy sklepiku w dniach :
22.06.br. w godzinach od 8:30-12:30 (Dobrzeń Wlk.)
23.06.br. w godzinach od 9:35-14:55 (Dobrzeń Wlk.)
23.06. br. w godzinach od 8:00–11:00 (Dobrzeń Mały).
gielda podrecznikow w bibliotece czechowice dziedzice czecho

Uroczyste podsumowanie Konkursów Wojewódzkich

Trwająca pandemia i związane z nią obostrzenia sanitarne wymusiły zmianę formuły podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Kuratorium opolskie przesłało dyplomy dla uczniów , gratulacje dla rodziców oraz podziękowania dla nauczycieli do poszczególnych szkół, w których zostały zorganizowane kameralne spotkania. U nas spotkanie takie odbyło się 16 czerwca w budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

Wśród zaproszonych uczniów byli uczniowie 2 klasy Branżowej Szkoły, którzy zespołowo wywalczyli I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Matematycznym dla uczniów Branżowych Szkół województwa opolskiego a indywidualnie zostali finalistami tego turnieju. Aneta Warzecha i Adam Balicki otrzymali z rąk wójta gminy Dobrzeń Wielki Piotra Szlapy, Dyrektora Zespołu Szkół Doroty Gajda -Szczegielniak oraz pani wicedyrektor Wandy Piętki dyplomy oraz nagrody rzeczowe a ich rodzice listy gratulacyjne.

Spotkanie dało też możliwość poznania się uczniów z różnych typów szkół, którzy odnieśli sukcesy w konkursach wojewódzkich. Rodzice mieli okazję porozmawiać z nauczycielami przygotowującymi uczniów do konkursu. Ze strony wójta i dyrekcji padło wiele ciepłych słów, motywujących młode osoby do stawiania sobie nowych wyzwań.

Nauczyciel matematyki: Barbara Sieczka

UWAGA UCZNIOWIE !

Bardzo proszę o zwrot książek do biblioteki do dnia 18.06. 2021 r.

Zwroty będą przyjmowane w następujących dniach :

10.06. w godz. 9:30-12:30

14.06. w godz. 14:00 – 15:00

17.06. w godz. 9:30 – 12:30.

Zwrot książek można dokonywać także w bibliotece  w Dobrzeniu Wielkim codziennie w godz. 8:00 – 15:00.

 Zwracając książki proszę pamiętać o maseczce ochronnej.

Sabina Lazik - Wodarz

nauczyciel bibliotekarz

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFKACJE W ZAWODZIE
Sesja czerwiec – lipiec 2021

Drodzy Uczniowie!

Wasz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywać się będzie według następującego harmonogramu, z zachowaniem procedur związanych z wystąpieniem pandemii.

Na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed czasem jego rozpoczęcia.

Egzamin odbywać się będzie w budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym.

L.p.

Data egzaminu

Godzina/czas egzaminu

Ilość osób

Sala

Kwalifikacja

1.

7 czerwca 2021 (poniedziałek)

9:00

120min.+30min.

13

11

SPL.01 „d”

( egzamin praktyczny)

2.

8 czerwca 2021 (wtorek)

8:30

60min.

6

6

SPL.01 „d”

( egzamin pisemny na komputerach)

3.

10.30

60min.+30 min.

7

6

SPL.01 „d”

( egzamin pisemny na komputerach)

4.

21 czerwca 2021

(poniedziałek)

9:00

120 min.

2

11

AU.22 “d”

( egzamin praktyczny)

5.

13:00

120 min. + 30 min.

1

11

AU.32 “d”

( egzamin praktyczny)

6.

22 czerwca 2021

(wtorek)

10:00

60 min.

6

2

TG.07, BD.04, MG.19, MG.20, AU.20

( egzamin pisemny)

7.

10:00

60 min.+30 min.

11

11

EE.08, AU.22 „d”

( egzamin pisemny)

8.

12:00

60 min.

1

2

BD.05

( egzamin pisemny)

9.

14:00

60 min.

3

11

EE.09 “d”

( egzamin pisemny)

10.

25 czerwca 2021 (piątek)

12:00

150 minut

5

6

E.14 „dk”, EE.09 „dk”

(egzamin praktyczny)

11.

30 czerwca 2021 (środa)

8:00

150 minut

4

6

EE.08 „wk”

(egzamin praktyczny)

12.

12:30

150 minut

4

6

EE.08 „wk”

(egzamin praktyczny)

13.

1 lipca 2021

(czwartek)

12:30

150 minut + 30 min.

5

6

EE.08 „wk”

(egzamin praktyczny)

Informacje o organizacji, procedurach i przebiegu egzaminu zawodowego, wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia   dostępne są na stronach na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja

http://www.kuratorium.opole.pl/

https://www.cke.gov.pl/

https://oke.wroc.pl/

Życzymy powodzenia na egzaminach!

 dr Dorota Gajda-Szczegielniak i Wanda Piętka

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z ogłoszonym w dniu 29 kwietnia 2021 r. harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach:

 • od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych powrócili do nauki stacjonarnej w szkole,
 •  od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych  przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym
 • od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach
  i placówkach.

Działalność szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Od 4 maja 2021r. w naszej szkole odbywają się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas 1-3 oraz zajęcia świetlicowe.

Harmonogram pracy szkoły w terminie od 17 do 21 maja 2021r.

PSP nr 3

 • klasy 1-3 zajęcia stacjonarne
 • klasa 8 – zajęcia stacjonarne
 • klasa 7 – zajęcia zdalne

LO

 • Klasa I – zajęcia stacjonarne
 • Klasy IIag, IIbg – zajęcia stacjonarne  
 • Klasy IIap, IIbp – zajęcia zdalne

PT

 • Klasy 3T, 1T – zajęcia stacjonarne
 • Klas 2T – praktyka zawodowa
 • Klasy 2Tp – zajęcia zdalne

BS Ist.

 • Klasy 2BSp, 2BSg – zajęcia stacjonarne
 • Klasy 1BS, 3BS- zajęcia zdalne

Harmonogram pracy szkoły w terminie od 24 do 28 maja 2021r.

PSP nr 3

 • Klasy 1-3 – zajęcia stacjonarne

25-27 maja 2021r. egzamin ósmoklasisty – uczniowie PSP nr 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych.

24, 28.05. klasa 8 – zajęcia stacjonarne,  klasa 7 – zajęcia zdalne

LO

 • Klasa Ia- zajęcia zdalne
 • Klasy IIap, IIbp – zajęcia stacjonarne ( sala 206,208)
 • Klasy IIag, IIbg – zajęcia stacjonarne

PT

 • Klasy 3T, 2Tp – zajęcia stacjonarne
 • Klasa 1Tp – zajęcia zdalne
 • Klasa 2Tg – praktyka

BSIst.

 • Klasy 1BS, 3BS – zajęcia stacjonarne
 • Klasy 2BSp, 2BSg – zajęcia zdalne

Od 31 maja 2021r. – wszystkie klasy pracują w trybie stacjonarnym.


Przypominamy, że 4 czerwca 2021r. ( piątek po Bożym Ciele)  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół.


19.05.21r.,
 godz. 17:00  – spotkanie wychowawców z rodzicami online poprzez platformę Google Classroom.

Informujemy, że zajęcia stacjonarne , w szkole od 4 maja 2021r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem:

 • Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, obowiązujące w szkole od 1 września 2020r.
 • Zasad pracy Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w stanie zagrożenia epidemicznego w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej lub zdalnej obowiązujące od dnia 17 października 2020r.

                                                                           Dyrekcja Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim