Dlaczego nasza szkoła?

Kameralny charakter sprawia, że uczniowie czują się u nas bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty. Dysponujemy pieknym budynkiem szkolnym i bogatą bazą edukacyjną

Szanowni Państwo/Rodzice naszych Uczniów

 

Uprzejmie informuję, że spotkania z wychowawcami podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2020/2021, odbędą się 27 stycznia 2021r., o godz. 17:00 z wykorzystaniem platformy Google Clasroom.

 

W imieniu wychowawców i nauczycieli serdecznie zapraszam 

dr Dorota Gajda-Szczegielniak dyrektor ZS

Uwaga Maturzyści!

 • do 8 lutego 2021r. można dokonywać zmian w deklaracjach maturalnych ( dotyczy tegorocznych absolwentów) oraz składać deklaracje maturalne ( dotyczy absolwentów z lat poprzednich) .

Przypominam:

 • egzamin przeprowadzany będzie tylko w części pisemnej ,
 • do części ustnej egzaminu mogą przystąpić tylko absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik w części ustnej egzaminu lub zobowiązani są do przedstawienia tego wyniku w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej,
 • oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ustnego należy złożyć do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2021r.,
 • zgodnie z rozporządzeniem MEN (związanym z wyjątkową sytuacją epidemiczną): "W roku 2021 uczeń/absolwent ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić"

 Wszystkie ważne informacje dotyczące procedur, organizacji, informatorów , wymagań egzaminacyjnych znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informatory-egzaminy-2021

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Zmian w deklaracjach maturalnych można dokonać w sekretariacie szkoły w Dobrzeniu Wielkim,

w godzinach od 8:00-15:00.

 Małgorzata Świderska 
- wicedyrektor ZS

Szanowni Państwo,

w związku decyzją MEiN o powrocie uczniów klas 1-3 od 18 stycznia 2021r do nauki stacjonarnej oraz opublikowanymi przez MEiN, MZ i GIS wytycznymi zostały zaktualizowane PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM.

Opublikowane na stronie MEiN wytyczne opierają się na już znanych zapisach np. z września 2020 r., a opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Proszę wszystkich Państwa do zapoznanie się z aktualizacją Procedur.

Zgodnie z podjętymi decyzjami od 18 stycznia 2021r.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – klasy 1, 2, 3 praca w trybie stacjonarnym, 
 • Publiczna szkoła Podstawowa nr 3 – klasy 7 i 8, Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi , Publiczne Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Publiczne Liceum dla Dorosłych – praca w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach .

Uwaga zmiana! Dzień 18.01.2021r. jako dzień wolny od nauki dla uczniów Publicznego Technikum zostaje zawieszony. Wszystkich uczniów , poza przystępującymi do egzaminu zawodowego, obejmuje nauczanie zdalne.

Wszystkie zajęcia - te prowadzone stacjonarnie oraz te prowadzone zdalnie, odbywać się będą zgodnie z planem, a ewentualne zmiany zamieszane będą w edzienniku. 
Świetlica szkolna czynna będzie dla dzieci w godzinach od 6:30 do 16:00.

Przypominamy!

 • uczniowie klas 1-3 wejście od ul Namysłowskiej,
 • opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły ( przedsionek) ,
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • obowiązuje zasada zachowania dystans min 1,5m,
 • opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym ( m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.

Dla uczniów pracujących w trybie stacjonarnym istnieje możliwość korzystania z obiadów.  

O wszelkich zmianach, nowych regulaminach i procedurach informować będziemy Państwa na bieżąco Państwa poprzez edziennik.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja ZS w Dobrzeniu Wielkim

Drodzy Uczniowie!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywać się będzie według harmonogramu,                          

z zachowaniem procedur związanych z wystąpieniem pandemii.

Na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed czasem jego rozpoczęcia.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń - luty 2021

L.p.

Data egzaminu

Godzina/czas egzaminu

ilość osób

sala

Kwalifikacja

1.

11 stycznia 2021 (poniedziałek)

9:00

120min.+30 min.

4

11

AU.22 „d”

( egzamin praktyczny)

2.

13.00

120min.+30 min.

11

11

AU.32 „d”

( egzamin praktyczny)

3.

12 stycznia 2021

(wtorek)

10:00

60 min.+30 min.

3

11

EE.08

( egzamin pisemny)

4.

12:00

60 min.+30 min.

11

11

AU.32

( egzamin pisemny)

5.

14:00

60 min.+30 min.

14

11

EE.09

( egzamin pisemny)

6.

18 stycznia 2021 (poniedziałek)

8:00

150 minut

5

6

EE.09 „dk”

(egzamin praktyczny)

7.

12:00

150 minut

4

6

EE.09 „dk”

(egzamin praktyczny)

8.

16:00

150 minut +30 min.

5

6

EE.09 „dk”

(egzamin praktyczny)

9.

21 stycznia 2021 (czwartek)

12:30

150 minut + 30 min.

6

6

EE.08 „wk”

(egzamin praktyczny)

Życzymy powodzenia na egzaminach!

życzenia świąteczne 2020

IMG 20201206 WA0001