otwartedzwiSzanowni Pracodawcy!!!

 24-25 kwietnia 2019, w godzinach od 8:30 -13:00 planujemy Dni Otwarte dla uczniów klas programowo najwyższych okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Chętnych pracodawców, którzy chcą skorzystać z możliwości bezpośredniego kontaktu z przyszłym, młodocianym pracownikiem,

prosimy o informację pod numer telefonu 77 40 32 570- nie póżniej niż do 17 kwietnia 2019 (godz.12:00)

Dziękujemy

 

KATARZYNA SZEMAINDA W FINALE OGÓLNOPOLSKIM KONKURSU
BHP I PRAWA PRACY!!!!

02 kwietnia 2019r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbył się regionalny etap XIX edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych ,,Bezpiecznie od startu”. Organizatorem konkursu była Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Powiatowym Inspektorem Pracy w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.

W konkursie wzięło udział około 32 uczniów. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 40 pytań.

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 6-ciu uczestników z największą ilością punktów uzyskanych po rozwiązaniu testu.

Wśród nich znalazła się Katarzyna Szemainda (II m-ce) uczennica Branżowej Szkoły St.I w Dobrzeniu Małym. Na wyróżnienie zasługują również pozostali uczniowie dobrzeńskiej szkoły: Łukasz Lenartowicz (III m-ce), Katarzyna Mateja (IV m-ce) oraz Damian Chrzan (VI m-ce).

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Katarzyna Szemainda będzie reprezentowała nasz region w finale ogólnoposkim, który odbędzie sie 22 maja w Warszawie.

zobacz

PIERWSI TECHNICY W DOBRZENIU MAŁYM

Uczniowie klasy IV technikum otrzymali wyniki z egzaminów zawodowych. Większość uczniów ma zdane 3 potrzebne do tytułu technika kwalifikacje. BRAWO!!!

 

Dzień Szukania Talentów

21 marca w naszej szkole to Dzień Szukania Talentów. Z tej okazji uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach.

Dla miłośników sportu odbył się między klasowy turniej w piłkę siatkową. Do rywalizacji przystąpiły klasy: I T, IVT i I BS. Nie do pokonania okazali się uczniowie klasy IVT, zajmując pierwsze miejsce. Informatycy zmierzyli się w turnieju e- sport grając w ,,LOLA”.

Równolegle odbywały się rozgrywki wśród logistyków i matemtyków. Uczniowie testowali min. grę ,,TRANSMAG”, którą wcześniej sami opracowali. Do wyboru były również inne gry i zabawy logistyczno – matematyczne.

Chętnych nie zabrakło także na zajęciach językowych, na których uczniowie doskonalili umiejętności komunikacyjne.

11 AKCJA POBORU KRWI!!!!!

20 marca Samorząd Uczniowski w Dobrzeniu Małym zorganizował przed Urzędęm Gminy w Dobrzeniu Wielkim kolejną, jedynastą akcję poboru krwi. Inicjatywa skierowana była do uczniów ZS w Dobrzeniu Wielkim oraz mieszkańców gminy.

Szesnaście osób zostało zarejestrowanych, z czego 12-stu osobom udało się oddać krew.

W sumie zebrano 5400 ml.

 

Wszystkim dobroczyńcom bardzo dziękujemy!!!!

Wojewódzki etap Olimpiady
"Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

15 marca 2019 r. uczniowie Technikum Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim: Karolina Kokot, Daniel Jończyk i Denis Czorniczek  uczestniczyli w wojewódzkim etapie Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zorganizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym etapie w województwie Opolskim wzięło udział 833 uczniów z 33 szkół .

Olimpiada jest zwieńczeniem projektu „Lekcje z ZUS”, który w naszej szkole jest prowadzony na lekcjach Przedsiębiorczości.

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat tego, czym jest ZUS, co to są ubezpieczenia społeczne, dlaczego warto być ubezpieczonym i na jakie świadczenia można liczyć, gdy płaci się składki. Młodzież zdobywa także praktyczną wiedzę np. jak zgłosić się do ubezpieczeń, gdy założą własną firmę, jak zgłosić pracowników czy rozliczyć składki za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych  ZUS. Projekt corocznie objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

wywiadwka20 marca  2019 (środa) zapraszmy rodziców, opiekunów prawnych na konsultacje, które odbędą się w godzinach od 17:00-18:00.

Serdecznie zapraszamy

wykaz sal

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

sukcesyWyniki matematycznej rywalizacji uczniów Szkół Branżowych.

Marzec to czas, kiedy przedstawiamy Wyniki Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Szkół Branżowych I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej województwa opolskiego.

W tym roku Turniej odbył się już po raz 26.  Rywalizowało w nim 36 uczniów z kilkunastu szkół województwa opolskiego.

Naszą szkołę reprezentowali: Katarzyna Szemainda  i  Grzegorz Magiera  z klasy II oraz Magdalena Krupa  z klasy I. Kasia został laureatem natomiast Grzesiu uzyskał  tytuł finalisty tego turnieju.

Cieszymy się z sukcesu jaki wypracowali uczniowie i życzymy kolejnych zwycięstw.

Nauczyciel matematyki Irena Wosz - Łoba

finaliści oraz laureaci