Zapraszamy

do Publicznego Technikum
i Szkoły Branżowej I stopnia 
w Dobrzeniu Małym 

  • Branżowa Szkoła I-go stopnia (BS-I)
  • Publiczne Technikum (PT)
  • Publiczne Liceum dla Dorosłych (LOD)

z siedzibą w Dobrzeniu Małym są częścią ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM

  • BS- I w Dobrzeniu Małym jest szkołą wielozawodową.
  • PT - zapraszmy do podjęcia w naszej szkole nauki  w zawodach: technik informatyk; technik logistyk
  • LOD- proponujemy naukę w grupach z rozszerzonym językiem angielskim lub językiem niemieckim; drugi obowiązkowy przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym - do wyboru ( po wcześniejszych ustaleniach z grupą);

W tym roku szkolnym, nasz zespół (tylko szkoły z siedzibą w Dobrzeniu Małym) liczy 245 uczniów i słuchaczy (19.09.2019 r.)