• Branżowa Szkoła I-go stopnia (BS-I)/Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa (PZSZ)
  • Publiczne Technikum (PT)
  • Publiczne Liceum dla Dorosłych (LOD)

z siedzibą w Dobrzeniu Mały są częścią ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM

  • BS- I/PZSZ w Dobrzeniu Małym jest szkołą wielozawodową - obecnie (2018/2019) - kształcimy w 19 różnych zawodach.
  • PT - od roku szkolnego 2015/2016 - zapraszmy do podjęcia w naszej szkole nauki  w zawodach: technik informatyk; technik logistyk
  • LOD- proponujemy naukę w grupach z rozszerzonym językiem angielskim lub językiem niemieckim; drugi obowiązkowy przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym - do wyboru ( po wcześniejszych ustaleniach z grupą);

W tym roku szkolnym, nasz zespół (tylko szkoły z siedzibą w Dobrzeniu Małym) liczy 196  uczniów i słuchaczy (5.10.2018)