Rada Samorządu Uczniowskiego Publicznego Technikum 2021:

Przewodniczący: Rafał Fiedeń 
Viceprzewodnicząca: Dominika Krause 
Skarbnik: Alicja Kasprzyk 
Sekretarz: Nathan Smyrek

Opiekun samorządu uczniowskiego:

mgr Anna Świtoń

ŻYCZYMY MIŁEJ I OWOCNEJ PRACY