Nr Konta: 12 8895 0006 2000 0000 2873 0001

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący – Tomasz Lubacz
Zastępcy przewodniczącego:
LO – Tomasz Doszak
SP  Beata Jankowska
SB – Hanna Baldy
PT – Magdalena Matraszek

Członkowie:
Arkadiusz Czyrek

Ewa Szyńcowicz
Joanna Kafel

Sekretarz: Hanna Baldy
Skarbnik: Tomasz Lubacz

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Dominika Skorupa
Zastępca – Arkadiusz Kulas