Zapraszamy

do Publicznego Technikum
i Szkoły Branżowej I stopnia 
w Dobrzeniu Małym