Dlaczego nasza szkoła?

Kameralny charakter sprawia, że uczniowie czują się u nas bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty. Dysponujemy pieknym budynkiem szkolnym i bogatą bazą edukacyjną

Drodzy Maturzyści!

Wasz egzamin odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu z zachowaniem wyjątkowych procedur związanych z wystąpieniem pandemii, a co za tym idzie z zachowaniem wyjątkowych środków ostrożności i bezpieczeństwa.  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, przebiegu egzaminu, procedur z nim związanych zostały do Was skierowane poprzez e-dziennik.. Zobowiązuję wszystkich do szczegółowego zapoznania się z tymi procedurami.

Egzamin odbywać się będzie tylko z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w części pisemnej. Wszyscy  zdający z LO, Technikum, LOD oraz  absolwenci  przystępują do egzaminu  w budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

Harmonogram egzaminów w części pisemnej:

L.p.

Data 

Przedmiot

Godzina

Poziom egzaminu

1.

04.05.21r. (wtorek)

j. polski

9:00

podstawowy

2.

05.05.21r. (środa)

matematyka

9:00

podstawowy

3.

06.05.21r. (czwartek)

j. angielski

9:00

podstawowy

4.

07.05.21r. (piątek)

j. angielski

9:00

rozszerzony

5.

10. 05.21r. ( poniedziałek)

j. polski

9:00

rozszerzony

6.

11.05.21r. (wtorek)

matematyka

9:00

rozszerzony

 

11.05.21r. (wtorek)

wos

14:00

rozszerzony

7.

12.05.21r. (środa)

biologia

9:00

rozszerzony

8.

13.05.21r. (czwartek)

geografia

9:00

rozszerzony

9.

13.05.21r. (czwartek)

j. niemiecki

14:00

podstawowy

10.

14.05.21r. (piątek)

chemia

9:00

rozszerzony

11.

14.05.21r. (piątek )

j. niemiecki

14:00

rozszerzony

12.

17.05.21r. (poniedziałek)

historia

9:00

rozszerzony

13.

18.05.21r. (wtorek)

fizyka

9:00

rozszerzony

14.

19.05.21r. (środa)

informatyka

9:00

rozszerzony

Informacje o organizacji, procedurach przebiegu egzaminu maturalnego, wytyczne MEN, MZ, GIS znajdziecie również na stronach:

http://www.kuratorium.opole.pl/

https://www.cke.gov.pl/

https://oke.wroc.pl/

Drodzy Maturzyści, czas w jakim przyszło wam przystępować do egzaminu jest szczególny i wyjątkowy.  Wierzymy  jednak, że sprostacie temu trudnemu zadaniu, a  wynik egzaminu będzie taki, aby otworzyć Wam drzwi do wymarzonych uczelni wyższych. Trzymamy za Was mocno kciuki. Życzymy dużo zdrowia.  Powodzenia!

 

                                               dr Dorota Gajda - Szczegielniak  i Małgorzata Świderska

Wewnątrzszkolne procedury dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego
w ZS w Dobrzeniu Wielkim

 1. W dniach 4,5,6 maja 2021r. zdający stawiają się przed budynkiem szkoły o wyznaczonej godzinie:
 • Klasa IIIa – godz. 8:10
 • Klasa IIIb – godz. 8:20
 • Klasa 4T – godz. 8:30
 • LOD i absolwenci – godz. 8:40
 1. Przystępujący do egzaminu maturalnego ustawiają się w bezpiecznej odległości od siebie (min. 1,5m) przed wejściem do budynku szkolnego ( wejście główne od strony kościółka Św. Rocha), pamiętając o zakryciu ust i nosa maseczką. 
 2. Do budynku szkolnego wchodzą pojedynczo i dezynfekują ręce. Wejściem do budynku szkolnego kierować będzie wyznaczony na dany dzień nauczyciel lub pracownik szkoły.
 3. Po  wejściu do budynku zdający przechodzi do szatni ( wejściem głównym), gdzie nauczyciel wskaże mu wyznaczone dla danej klasy/grupy miejsce, w którym będą znajdowały się przeźroczyste worki, do którego należy włożyć swoje rzeczy osobiste. Następnie opuszcza szatnię bocznym wyjściem.
 4. W dniach, w których egzamin odbywać się będzie w hali tj. 4 i 5 maja 2021r. , zdający przechodzi w jej kierunku (ustawia się z zachowaniem bezpiecznej odległości ) i oczekuje na wejście do hali.

W dniach, w których egzamin odbywać się będzie w salach lekcyjnych – informacje o tym w jakiej sali odbywa się egzamin wraz z listą zdających w danej sali każdorazowo o godz. 7:30 umieszczane będą przy wejściu głównym do szkoły.

 1. Wejście do sali egzaminacyjnej odbywać się będzie pojedynczo ( bezpieczna odległość, zakryte usta i nos), za okazaniem dokumentu tożsamości. W celu zidentyfikowania tożsamości nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy.
 2. Losowania miejsca, przy którym zdający będzie pracował przeprowadza nauczyciel, który losuje numer miejsca i pokazuje wylosowany numer zdającemu.
 3. Zdający wnosi do sali egzaminacyjnej tylko przybory do pisania ( długopis/ pióro z czarnym tuszem). Pozostałe przybory i pomoce zapewnia szkoła.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę wody i wnieść ją do Sali egzaminacyjnej. W czasie egzaminu butelka z wodą stoi obok stolika.
 5. Po zajęciu właściwego miejsca, zdający oczekuje na rozpoczęcie egzaminu.
 6. W czasie egzaminu zdający może zdjąć maseczkę. Każde odejście od stolika wiąże się z założeniem maseczki.
 7. Po zakończonym egzaminie i oddaniu arkusza zdający opuszcza salę egzaminacyjną i udaje się do szatni, skąd zabiera worek, w którym umieścił swoje rzeczy osobiste.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu na parterze w holu szkoły.
 9. W każdym dniu, w którym będzie dobywał się egzamin czynności związane z wejściem do budynku szkolnego i jego rozpoczęciem będą powtarzane.

Maturzysto pamiętaj! 

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie możesz również uczestniczyć w sesji egzaminacyjnej jeżeli osoba, z którą mieszkasz, przebywa na kwarantannie.
 • Jeżeli jesteś chory lub zachorujesz w trakcie sesji egzaminacyjnej, poinformuj telefonicznie Dyrekcję szkoły. Pamiętaj, że będziesz miał szansę zdawać egzaminy w terminie dodatkowym.
 • Wchodząc do szkoły, rozmawiając z kolegami, nauczycielami nie zdejmuj maseczkiPamiętaj również o zasadach bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja rąk!
 • Po egzaminie NIEZWŁOCZNIE opuść budynek szkoły. Nie czekaj na innych zdających, wrażeniami z egzaminu podzielisz się w domu za pomocą mediów społecznościowych.
 • Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

JEŻELI POCZUJESZ SIĘ ŹLE, NATYCHMIAST POINFORMUJ O TYM NAUCZYCIELA LUB DYREKCJĘ SZKOŁY.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 –  

nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet spis.gov.pl i weź udział w loterii.

 spis powszechny

Liczba π w fotografii.

Dziękujemy wszystkim uczniom Branżowej Szkoły za udział w pierwszej edycji konkursu fotograficznego z okazji Dnia Liczby PI. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy 1 BS : Wiktoria Czaja i Kewin Jańczak. Autorom zdjęć gratulujemy ciekawych pomysłów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

PI łeczki