Próbny egzamin maturalny i ósmoklasisty z MEiN oraz CKE

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

  Informujemy, że zgodnie z propozycją MEiN oraz CKE w szkole przeprowadzone zostaną próbne egzaminy maturalne i ósmoklasisty.
Egzaminy zostaną przeprowadzone dla uczniów kl. III LO, 4T  oraz klasy 8 PSP w budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielki, w dniach i godzinach wskazanych w komunikacie MEiN.
   Wszyscy, którzy przystępować będą do egzaminów stawiają się w szkole o wyznaczonej godzinie i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Na terenie szkoły wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa:
 • dezynfekcja rąk,
 • dystans społeczny,
 • zasłanianie ust i nosa.
W czasie egzaminów uczniowie mogą zdjąć maseczkę, przy wejściu do sali obowiązuje dezynfekcja rąk, a po jego zakończeniu uczniowie udają się do domów. Aby uniknąć  zgromadzeń na terenie szkoły, egzaminy rozpoczynać się będą o różnych godzinach i wyznaczonych salach.
Dla uczniów przystępujących do egzaminów w danym dniu  zajęcia lekcyjne zostają zawieszone. Obecność uczniów potwierdzona będzie obecnością szkole.

Harmonogram próbnych egzaminów maturalnych

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

Liczba uczniów

Klasa/

grupa

j. polski (pp)

03.03.

(środa)

212

8:30

16

IIIa

214

8:40

13

IIIa+IIIb

215

8:50

13

IIIb

217

9:00

13

4T

210

9:10

12

4T

matematyka (pp)

04.03.

(czwartek)

212

8:30

16

IIIa

214

8:40

13

IIIa+IIIb

215

8:50

13

IIIb

217

9:00

13

4T

210

9:10

12

4T


W pozostałych dniach, w których organizowane będą próbne egzaminu do szkoły przychodzą ( obowiązkowo) i zwolnieni są z pozostałych zajęć tylko Ci uczniowie, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu w sesji majowej 2021. 

 

Harmonogram   próbnych egzaminów ósmoklasisty

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

Liczba

uczniów

j. polski

17.03.

(środa)

206

8:50

12

208

9:00

11

matematyka

18.03.

(czwartek)

206

8:50

12

208

9:00

11

j. angielski

19.03.

(piątek)

208

8:50

10

206

9:00

11

j. niemiecki

19.03.

(piątek)

210

9:00

2

 

Dyrekcja ZS w Dobrzeniu Wielkim

 

Wykazy uczniów na egzamin w dniu 03,04.03.2021r. ( załącznik >>)

Wytyczne MEiN, CKE, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych 

IMG 20210214 WA0000

UWAGA!!! Przeniesiony próbny egzamin maturalny

Szanowni Państwo, Drodzy Maturzyści

ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne próbny egzamin maturalny zostaje przeniesiony na przyszły tydzień. Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym harmonogramem  w dniach od 16-19 lutego 2021r. W dniach 09-12 lutego 2021r. zajęcia lekcyjne dla klas maturalnych odbywać się będą zgodnie z planem.

Zaplanowany na dni 09-11 lutego  2021r. egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem:

 • 09.02.2021r. (wtorek) – język polski,
 • 10.2.2021r. (środa) – język angielski, język niemiecki,
 • 11.02.2021r. (czwartek) – matematyka

Szanowni Państwo/ Drodzy Uczniowie
Próbny egzamin maturalny oraz egzamin ósmoklasisty

Działając na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 28 stycznia 2021r. dotyczącego pracy szkół w warunkach pandemicznych,  w szkole przeprowadzone będą próbne egzaminy maturalne i ósmoklasisty. Egzaminy odbywać się będą zgodnie z procedurami, z zachowaniem  obowiązujących przepisów i wytycznych MZ, GIS oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próbne egzaminy zostaną przeprowadzone dla uczniów kl. III LO, 4T, III LOD  oraz klasy 8 PSP nr 3 w budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
Uczniowie, którzy przystępować będą do egzaminu stawiają się w szkole o wyznaczonej godzinie i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Na terenie szkoły wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa:
 • dezynfekcja rąk,
 • dystans społeczny,
 • zasłanianie ust i nosa.
W czasie trwania egzaminów uczniowie mogą zdjąć maseczkę/przyłbicę, przy wejściu do sali obowiązuje dezynfekcja rąk. Po skończonym egzaminie uczniowie udają się do domów.
Aby uniknąć gromadzenia się uczniów na terenie szkoły egzaminy rozpoczynać się będą o różnych godzinach i wyznaczonych salach.
Dla uczniów klas maturalnych zajęcia lekcyjne w dniach 9-12.02.2021r. zostają zawieszone. Obecność uczniów potwierdzona będzie obecnością na próbnym egzaminie.
Uczniowie klasy  8 w dniach 9-11.02.2021r. dwie pierwsze lekcje wg planu, pozostałe zajęcia zostają zawieszone.

Harmonogram próbnych egzaminów maturalnych:

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

Klasa/grupa

j. polski (pp)

09.02.

(wtorek)

212

8:30

IIIa

214

8:40

IIIa+IIIb

215

8:50

IIIb

217

9:00

4T

210

9:10

4T, LOD

matematyka (pp)

10.02.

(środa)

212

8:30

IIIa

214

8:40

IIIa+IIIb

215

8:50

IIIb

217

9:00

4T

210

9:10

4T, LOD

j. angielski

11.02.

(czwartek)

212

8:30

IIIa

214

8:40

IIIa+IIIb

215

8:50

4T. LOD

j. niemiecki

11.02.

(czwartek)

217

9:00

IIIa, IIIb 4T

210

9:10

IIIa, IIIb, 4T

Przedmiot dodatkowy  (pr)

10.02.

(piątek)

212

8:30

matematyka

214

8:40

biologia, chemia

215

8:50

geografia, historia

217

9:00

j. polski, wos

Harmonogram próbnych egzaminów ósmoklasisty:

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

j. polski

09.02.

(wtorek)

206

11:00

208

11:15

j. angielski

10.02.

(środa)

208

11:00

206

11:15

j. niemiecki

211

11:15

matematyka

11.02.

(czwartek)

206

11:00

208

11:15

Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych salach ( bez losowania). Listy uczniów do każdej z sal egzaminacyjnych  znajdują się w załącznikach.

  Wszystkim przystępującym do egzaminów życzymy sukcesów

 Dyrekcja Zespołu Szkół

Próbny egzamin maturalny - wykaz sal
Próbny egzamin ósmoklasisty - wykaz sal

tarca

Kolejny raz Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi
oraz Publiczne Technikum – szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół
wyróżnione TARCZĄ w Rankingu Perspektyw!

Coroczny Ranking szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym przeprowadzany przez portal edukacyjny Perspektywy, przyznaje najlepszym placówkom złote, srebrne i brązowe tarcze. Ranking przygotowuje się na podstawie ściśle określonych kryteriów. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników,

Kryteria Rankingu Liceów 2021:

 • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%),
 • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%),
 • sukcesy w olimpiadach (25%).

Kryteria Rankingu Techników 2021:

 • sukcesy szkoły w olimpiadach (20%),
 • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%),
 • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%),
 • wyniki egzaminu zawodowego (30%).

27 stycznia 2021r. ogłoszona została lista najlepszych szkół w Polsce oraz w poszczególnych województwach. Nasze szkoły znalazły się w gronie najlepszych:

 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich - Brązowa Tarcza, 15 miejsce w województwie,
 • Publiczne Technikum Brązowa Tarcza, 19 miejsce w województwie.

To wyjątkowe wyróżnienie, które otrzymaliśmy jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy całej społeczności szkolnej oraz jej osiągnięć – pracy wszystkich uczniów i nauczycieli. Gratulujemy!

Zapraszamy do dobrzeńskiego Zespołu Szkół! Warto uczyć się w Dobrzeniu!
Więcej informacji oraz lista nagrodzonych szkół z woj. opolskiego znajdują się na stronach:

https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-opolski

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-opolski

 

 

 

bb8a7aba0aa3969b831282a80fa013f75c668f72

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

Zbliża się 17. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2021, który w tym roku będziemy  obchodzić 9 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
17. edycja DBI zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

ZfA logo

Uczniowie dobrzeńskiego Zespołu Szkół
kolejny raz zdobyli certyfikaty językowe DSD I

Co roku uczniowie dobrzeńskiego Zespołu Szkół przystępują do bardzo trudnego egzaminu z języka niemieckiego DSD I (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz). Tegoroczny egzamin ze względów na pandemię odbył się w wrześniu 2020r. Egzamin jest bardzo trudny, sprawdza umiejętności i opanowanie języka na poziomie określanym jako B1. Taki certyfikat to ważnym dokument potwierdzający umiejętności językowe na bardzo wysokim poziomie. Coraz częściej jest oczekiwany i mile widziany przez pracodawców, którzy szukają pracowników z bardzo dobrą i dobrą znajomością języka niemieckiego. Jest to również pierwszy krok do zdobycia kolejnego certyfikatu - DSDII na poziomie C1.

Do egzaminu przystąpiło 7 uczniów naszego Zespołu Szkół, w tym po raz pierwszy uczniowie Technikum. Wszyscy uczniowie tj. PSP nr 3 oraz Technikum egzamin zdali.  Cieszymy się bardzo z ich sukcesu . Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 Beata Jonczyk – nauczycielka języka niemieckiego
w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Szanowni Państwo/Rodzice naszych Uczniów

 

Uprzejmie informuję, że spotkania z wychowawcami podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2020/2021, odbędą się 27 stycznia 2021r., o godz. 17:00 z wykorzystaniem platformy Google Clasroom.

 

W imieniu wychowawców i nauczycieli serdecznie zapraszam 

dr Dorota Gajda-Szczegielniak dyrektor ZS