Matematyka im niestraszna.

Sukcesy w Wojewódzkim Turnieju Matematycznym odnosimy od kilkunastu lat. Nasi uczniowie corocznie zostają laureatami i finalistami konkursu organizowanego przez opolskie Kuratorium. Taka tradycja szkoły zobowiązuje. W bieżącym roku szkolnym, uczeń I klasy Branżowej Szkoły - Adam Balicki uzyskał w turnieju maksymalną ilość punktów. W ten sposób zdobył pierwsze miejsce i tytuł laureata XXVII Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia. Natomiast Szymon Jaceniuk, również uczeń klasy I, zdobył tytuł finalisty Turnieju.      Uczniowie w ciągu 90 minut musieli rozwiązać 10 zadań i wykazać się szeroką wiedzą z wielu działów Królowej Nauk.

Matematyczne zmagania odbyły się 10 marca, tuż przed zamknięciem szkół. Wzięło w nich udział ponad 40 uczniów, reprezentujących 15 Branżowych Szkół z całego województwa opolskiego.

Gratulujemy uczniom i życzymy sukcesów w kolejnych latach.

Nauczyciel matematyki - Barbara Sieczka

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

W ramach zbliżających się obchodów DNIA BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK (8 maja 2020 r.) biblioteka ogłasza konkurs fotograficzny na najciekawsze ujęcie z książką przeczytaną w czasie pandemii.Zainteresowane osoby udziałem w konkursie niech prześlą zdjęcia ze swoim ujęciem na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 maja br. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone po powrocie do szkoły.
p big 46283 1
Życzę kreatywnych pomysłów .
Sabina Lazik-Wodarz
 

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie oraz  Uczniowie
kartka-wielkanocna-ruchomy-obrazek-0022Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu wszelkiej pomyślności.
Zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze chwile.
Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać
oraz szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

Do szybkiego zobaczenia w murach Naszej szkoły.
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Informacja dla młodocianych pracowników
Informujemy, że od 1.04.2020 r. młodociani pracownicy są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Stosowna informacja znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu :
 

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Komunikat  na stronie Kuratorium Opole

Szanowni Rodzice,

w związku z docierającymi do szkoły sygnałami o niestosowaniu się naszych uczniów do zaleceń w zakresie minimalizowania skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, apeluję do Państwa o kontrolę i rozmowy z dziećmi, aby pozostały w domach i unikały kontaktów z osobami z zewnątrz. Tylko w ten odpowiedzialny sposób możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Sprawa jest bardzo poważna, dotyczy zdrowia i życia nas wszystkich.

Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie w tej sprawie.

Z poważaniem

Dorota Gajda – Szczegielniak

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Nauczanie zdalne

W związku ze zdalnym nauczaniem biblioteka szkolna przypomina o możliwości zdalnego korzystania z katalogu bibliotecznego, w którym jest pełna informacja naukowa o posiadanych zasobach. W katalogu oprócz opisów bibliograficznych książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych znajdziecie także metadane artykułów z czasopism i rozdziałów z książek przydatnych w procesie edukacji.

Katalog jest dostępny pod adresem  http://biblioteka.zsdobrzenwielki.pl/katalog.html 
Czytelnicy, którzy chcą korzystać z baz pełnotekstowych mogą to zrobić w dostępnych w Internecie bazach pełnotekstowych, takich jak: 
https://wolnelektury.pl/  
https://polona.pl/ 
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra?language=pl

info