Uwaga Maturzyści!

 • do 8 lutego 2021r. można dokonywać zmian w deklaracjach maturalnych ( dotyczy tegorocznych absolwentów) oraz składać deklaracje maturalne ( dotyczy absolwentów z lat poprzednich) .

Przypominam:

 • egzamin przeprowadzany będzie tylko w części pisemnej ,
 • do części ustnej egzaminu mogą przystąpić tylko absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik w części ustnej egzaminu lub zobowiązani są do przedstawienia tego wyniku w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej,
 • oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ustnego należy złożyć do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2021r.,
 • zgodnie z rozporządzeniem MEN (związanym z wyjątkową sytuacją epidemiczną): "W roku 2021 uczeń/absolwent ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić"

 Wszystkie ważne informacje dotyczące procedur, organizacji, informatorów , wymagań egzaminacyjnych znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informatory-egzaminy-2021

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Zmian w deklaracjach maturalnych można dokonać w sekretariacie szkoły w Dobrzeniu Wielkim,

w godzinach od 8:00-15:00.

 Małgorzata Świderska 
- wicedyrektor ZS

Szanowni Państwo,

w związku decyzją MEiN o powrocie uczniów klas 1-3 od 18 stycznia 2021r do nauki stacjonarnej oraz opublikowanymi przez MEiN, MZ i GIS wytycznymi zostały zaktualizowane PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM.

Opublikowane na stronie MEiN wytyczne opierają się na już znanych zapisach np. z września 2020 r., a opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Proszę wszystkich Państwa do zapoznanie się z aktualizacją Procedur.

Zgodnie z podjętymi decyzjami od 18 stycznia 2021r.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – klasy 1, 2, 3 praca w trybie stacjonarnym, 
 • Publiczna szkoła Podstawowa nr 3 – klasy 7 i 8, Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi , Publiczne Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Publiczne Liceum dla Dorosłych – praca w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach .

Uwaga zmiana! Dzień 18.01.2021r. jako dzień wolny od nauki dla uczniów Publicznego Technikum zostaje zawieszony. Wszystkich uczniów , poza przystępującymi do egzaminu zawodowego, obejmuje nauczanie zdalne.

Wszystkie zajęcia - te prowadzone stacjonarnie oraz te prowadzone zdalnie, odbywać się będą zgodnie z planem, a ewentualne zmiany zamieszane będą w edzienniku. 
Świetlica szkolna czynna będzie dla dzieci w godzinach od 6:30 do 16:00.

Przypominamy!

 • uczniowie klas 1-3 wejście od ul Namysłowskiej,
 • opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły ( przedsionek) ,
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • obowiązuje zasada zachowania dystans min 1,5m,
 • opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym ( m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.

Dla uczniów pracujących w trybie stacjonarnym istnieje możliwość korzystania z obiadów.  

O wszelkich zmianach, nowych regulaminach i procedurach informować będziemy Państwa na bieżąco Państwa poprzez edziennik.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja ZS w Dobrzeniu Wielkim

Drodzy Uczniowie!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywać się będzie według harmonogramu,                          

z zachowaniem procedur związanych z wystąpieniem pandemii.

Na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed czasem jego rozpoczęcia.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń - luty 2021

L.p.

Data egzaminu

Godzina/czas egzaminu

ilość osób

sala

Kwalifikacja

1.

11 stycznia 2021 (poniedziałek)

9:00

120min.+30 min.

4

11

AU.22 „d”

( egzamin praktyczny)

2.

13.00

120min.+30 min.

11

11

AU.32 „d”

( egzamin praktyczny)

3.

12 stycznia 2021

(wtorek)

10:00

60 min.+30 min.

3

11

EE.08

( egzamin pisemny)

4.

12:00

60 min.+30 min.

11

11

AU.32

( egzamin pisemny)

5.

14:00

60 min.+30 min.

14

11

EE.09

( egzamin pisemny)

6.

18 stycznia 2021 (poniedziałek)

8:00

150 minut

5

6

EE.09 „dk”

(egzamin praktyczny)

7.

12:00

150 minut

4

6

EE.09 „dk”

(egzamin praktyczny)

8.

16:00

150 minut +30 min.

5

6

EE.09 „dk”

(egzamin praktyczny)

9.

21 stycznia 2021 (czwartek)

12:30

150 minut + 30 min.

6

6

EE.08 „wk”

(egzamin praktyczny)

Życzymy powodzenia na egzaminach!

życzenia świąteczne 2020

IMG 20201206 WA0001

Szanowni Państwo/ Rodzice Opiekunowie naszych Uczniów

w związku z przedłużeniem zdalnego nauczania do dnia 22.12.2020r. oraz zmianie terminu ferii zimowych zostają wprowadzone następujące zmiany dot. organizacji roku szkolnego 2020/2021:

 • spotkania z rodzicami online na platformie Google Classroom 16.12.2020r., godz. 17:00,
 • klasyfikacja uczniów za I semestr – 25.-1.2021r.,
 • rozpoczęcie II semestru roku szkolnego 2020/2021,
 • zebrania z rodzicami – podsumowanie osiągnięć uczniów w I semestrze – 27.01.2021r., godz. 17:00.

Wszystkie klasy Zespołu Szkół realizują nauczanie zdalne, poza uczniami klasy 3T realizującej obecnie praktyki zawodowe. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje online poprzez platformę Google Classroom. Dla uczniów kończących szkołę egzaminem zewnętrznym organizowane są dodatkowe konsultacje, których miejsce, terminy i godziny zostały ustalone bezpośrednio między uczniami i nauczycielami.

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli umieszczane są na bieżąco w edzienniku, do korzystania z którego zachęcamy Państwa.

Życzymy Państwu dużo zdrowia 

- dyrekcja Zespołu SzkółSzanowni Państwo/ Rodzice/Opiekunowie

W związku z decyzją Rządu RP ogłoszoną przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od dnia 9 do 29 listopada 2020r. zajęcia lekcyjne dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, odbywać będą się zdalnie, zgodnie z planem, a wszelkie zmiany w ich rozkładzie zamieszczane będą w e-dzienniku.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zachęcamy wszystkich uczniów, a szczególnie uczniów klas kończących się egzaminami – maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie do korzystania z konsultacji indywidualnych lub grupowych, prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów.

                                                                                   Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich

Dyrekcja Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Tydzień #EUVocationalSkills

Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala ludziom na zdobywanie wiedzy💡, umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów w pracy.Obecnie co najmniej 85% miejsc pracy w UE wymaga określonego poziomu umiejętności cyfrowych. Czy masz kompetencje potrzebne, aby osiągnąć sukces? Chcesz odkryć swój talent? #DiscoverYourTalent

Rozpocznij swoją podróż, dokonaj swojego wyboru.

Weź udział w tygodniu #EUVocationalSkills w swoim regionie 👉https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_pl